Clár Acmhainní Mara / Marine Resources Programme

Tá Teagasc, Nua na Mara agus Údarás na Gaeltachta ag eagrú Clár Acmhainní Mara de cheithre chuid. Díríonn an clár seo ar úsáid a bhaint as acmhainní san earnáil mara, ar nós feamainn agus seachtháirge iascaigh chun táirgí breisluacha a ghiniúint thar feidhmeanna bia agus beatha. Cuirfidh taighdeoirí den scoth, saineolaithe agus pearsanra tionscail na seisiúin faisnéise seo ar fáil dóibh siúd agaibh a bhfuil spéis acu sa gheilleagar ciorclach gorm, táirgí agus feidhmchláir nua breisluacha, agus feidhmchláir dramhaíola go luach.

Tarlaíonn an tsraith seo ar líne ar feadh 3 sheisiún agus reáchtálfar seisiún deiridh ag Teagasc i mBaile an Ásaigh, áit a mbeidh deis ag rannpháirtithe chuairt a thabhairt ar na háiseanna. Clár agus breis eolas le teacht.

Teagasc, Nua na Mara and Údarás na Gaeltachta are organising a 4 part Marine Resources Programme. This programme focuses on utilising the resources in the marine sector, such as seaweed and fisheries by-product to generate value added products beyond food and feed applications. World Class researchers, experts and industry personnel will deliver these informational sessions to those of you with an interest in the circular blue economy, new value added products and applications, and waste to value applications.

This series occurs online for 3 sessions and a final session will be held at Teagasc Ashtown, where participants will have the opportunity to tour the facilities. Agenda and more information to follow.

 

Clár Acmhainní Mara / Marine Resources Programme

 • 27/10/22 – Ar Líne / Online
 • 10/11/22 – Ar Líne / Online
 • 24/11/22 – Ar Líne / Online
 • 01/12/22 – Teagasc @ Ashtown

Sonraí/Details:

 • Clár 4 rang ar line, saor in aisce / Free online 4 session programme
 • 2-4in gach dara Déardaoin / 2-4pm every second Thursday
 • Ócáid Deiridh – Cuairt ar Bhaile an Ásaigh / Final Event – Visit to Ashtown
 • Ag díriú ar: / Focusing on:
  • Feamainn / Seaweed
  • Fotháirigí iascaireachta / Fishery by-products
  • Níos mó na gné bia & beatha / Beyond food and feed applications